Solfjeld klatre og aktivitetspark

Solfjeld klatre og aktivitetspark får 80.000 kroner til igangsetting av Norges første universelt utformede klatre og aktivitetspark.

Undervisning i krigshistorie

Stiftelsen Arkivet får 90.000 kroner til audiovisuelt utstyr til undervisning og orientering om viktig krigshistorie.

Integrering – SK Vard

SK Vard får 50.000 kroner til integrering av innvandrere og asylsøkere i fotballklubben Vard Haugesund.