Trompet på Tvers

NORDRE FOLLO KULTURSKOLE får 20 400 kroner til trompetseminar for kulturskolelærere og elever med påfølgende konsert

Kong Eystein av Dovrefjell

PILEGRIMSSENTER DOVREFJELL får 45 000 kroner til videreutvikling av spelet Kong Eystein av Dovrefjell

Barna Hos Arne

FARGEFABRIKKEN AS får 50 000 kroner til en verkstedserie for barn og unge i tilknytning til utstillinger som vises Hos Arne

Sangseminarer

LARVIK BARNE- OG UNGDOMSTEATER får 27 000 kroner til sangseminar for skuespillerne i barne- og ungdomsteateret

Kreativ læring 2024

DEN UKRAINSKE FORENING I NORGE får 50 000 kroner til utstyr og materiell til kreativt verksted

Utlåsnutstyr

NES RIDEKLUBB får 50 000 kroner til utlånsutstyr