Etter skoletid

SNERTINGDAL NÆRMILJØPARK får 100000 kroner til utstyr og mat til aktiviteten

Arena Brandbu

BRANDBU UNGDOMSSKOLE FAU får 140000 kroner til inventar og utstyr

Treningsapparater

LALM IDRETTSLAG får 200000 kroner til innredning styrke- og treningsrom