Jegere i Lesja

LESJA JEGER- OG FISKERFORENING fikk 100 000 kroner til utstyr til løpende elgbane i 2024

Scenebygg Størenslunden, innredning

STØRENSLUNDEN PARK fikk 100 000 kroner til å legge til rette for at de som skal opptre på Scenebygg Størenslunden får et oppholdsrom der aktørene kan oppholde seg før, under og etter opptreden i 2024

Carnivale

FAIRYS CREW fikk 150 000 kroner til å sette opp en egenprodusert forestilling i september i 2024

Frå vals til vise.

VÅGA SPEL OG DANSARLAG fikk 135 000 kroner til formidling av lokal musikk, sang og dans til 5-6 åringar og ansatte i barnehagene og skolene i Vågå kommune i 2024