SØK lekeakademi

SENTRAL OG ØSTEUROPEISK KULTURFORENING (SØK) fikk 150 000 kroner til utstyr, materiell, kursing og formidling i 2024

Trebåtkollektivet

TREBÅTKOLLEKTIVET fikk 500 000 kroner til tilrettelegging av verksted, utstyr, restaurering og aktiviteter i 2024