150.000 kroner til formidlingsopplegg knyttet til Hannah Ryggen-utstilling i Oslo Kunsthall

I samarbeid med Oslo Kulturskole lager Oslo Kunsthall et formidlingsopplegg knyttet til utstillingen Hannah Ryggen.

Den betydelige og anerkjente billedkunstneren Hannah Ryggen ble våren 2011 viet en utstilling i Oslo Kunsthall hvor hun ble satt i sammenheng med dagens unge kunstscene.

Kunsthallen utviklet et spennende formidlingsopplegg som skulle gjennomføres i samarbeid med Oslo Kulturskole. Prosjektet var helt i tråd med Sparebankstiftelsen særlige engasjement for å støtte gode kunstformidlingsprosjekter rettet mot barn og unge, og vår oppfordring til samarbeid på tvers av institusjoner.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?