40 år med musikklinja på St. Hallvard

VIKEN FYLKESKOMMUNE får 150000 kroner til jubileumsforestilling

Musikklinja ved St. Hallvard videregående skole ble opprettet skoleåret 1983/84. Linjen har tre musikklasser med elever fra Lier, Drammen, Røyken, Hurum og Eiker. Totalt er det 90 elevplasser ved linjen. Skolen har i tillegg dans- og dramalinje.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?