4H Norge

4H Norge får 1000000 kroner til spillet Aksjon fraksjon, opplæring av alle 4H-ledere og utsendelse/markedsføring av spillet. Organisasjonens formål er å utvikle aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for naturen og mennesker. 4H har ca 16.300 medlemmer fordelt på 600 klubber over hele landet. Prosjektet Aksjon fraksjon har som mål å gjøre kildesortering og kompetanse omkring dette morsomt og interessant, gi motivasjon for miljøvern samtidig som man er i fysisk utfoldelse og at barn og unge skal overføre sin kunnskap om sortering og miljø til sine foresatte. Dette skal de blant annet oppnå gjennom bruk av spillet Aksjon fraksjon med tilhørende applikasjon som knyttes til nettsiden sortere.no. Spillet er testet ut i vellykket pilot sammen med Loop. Prosjektet treffer godt Sparebankstiftelsen DNB sine mål ved å skape undring, nysgjerrighet, mestring, glede og læring.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?