4H Vestfold

4H Vestfold får 55.000 kroner til etablering av volleyballbane.

4H-laget disponerer en hytte på Storås i Stokke kommune. Her ønsker de å legge til rette for at folk kan spille volleyball om sommeren, til glede for medlemmene, men også for andre lag og foreninger og lokalbefolkningen i området. Banen skal inngå i et større aktivitetsområde.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?