4H Vestfold

4H Vestfold får 40.000 kroner til materialer til tak og overbygning, samt benker og bord.

Vestfoldavdelingen har rundt 800 medlemmer og driver aktivt i 12 kommuner med 26 lokale 4H-klubber. De driver Nordgardsetra i Lardal, som er en av de best bevarte i sitt slag i landet med over 120 år gamle tradisjoner. Her har de en vedfyrt bakerovn på tunet. Ved denne ønsker de å sette opp arbeidsbenker og bord, i tillegg til å bygge tak over det hele.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?