Akselratorprogram for sosiale entreprenører

IMPACT STARTUP NORGE AS fikk 500.000 kroner i 2021 til gjennomføringen av akselratorprogrammet Impact StartUp Barn&Unge

Impact StartUp gjennomfører to akseleratorprogram i året. Høstens program er viet sosiale entreprenører som jobber med løsninger for å bedre barn og unges livskvalitet. Gjennom å støtte akselratorprogrammet får sosialentreprenørene mulighet til å jobbe tett med forretningsutviklere, tilegne seg ny kunnskap og bygge nettverk. Dette kan bidra til at oppstartsselskapene raskere kan få gjennomført sine ideer, bli investerbare og økonomisk bærekraftige

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?