Oppdrag Endring

MILJØAGENTENE fikk 2.719.180 kroner i 2021 til en endringskampanje.

Oppdrag endring handler om å skape endringsagenter. Sammen med klimaforskere fra cChange skal de rekruttere 200 familier til å ta del i et vaneendingsprogram. Målet er at deltakerne tar med seg nye vaner inn i klasserommet, blant venner og familie og inn i arbeidslivet. Forskerne skal følge familiene tett og samle inn data som blir et bidrag inn i hvordan vi bedre kan forstå mekanismene som fører til atferdsendring.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?