Nasjonalt matredderløft

MATSENTRALEN NORGE fikk 4.400.000 kroner i 2021 til et prosjekt for å redusere matsvinn.

Matsentralen Norge jobber for å redde mat som skal kastes og for å formidle kunnskap rundt matsvin. De samler inn overskuddsmat og redistribuerer dette til mennesker som er dårlig stilt økonomisk. Det finnes 9 matsentralen i Norge. At vi kaster mye mat er et et kjent problem. Mindre belyst er det at det kastes store mengder mat før den i kommer i butikkene. Det ønsker Matsentralen å gjøre noe med. I dag er kun 22 prosent av maten de redistribuerer frukt og grønt. De får derfor midler til å styrke mottaksapparatet for mat fra bønder.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?