Skolekantineprosjekt

KOMPASS & CO AS fikk 3.000.000 kroner i 2021 til utvidelse av kantineprosjekt for overskuddsmat på videregående skoler.

Skolekantinene skal bemannes av utvalgte ungdommer og maten som serveres skal lages av overskuddsmat. Ungdommene får arbeidstrening og får ta del i et fellesskap som gir livsmestring og gode rammer. Kompass har gjennomført tiltaket på en videregående skole i Oslo og får midler til å utvide til flere skoler og drive prosjektet videre i tre år.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?