Økt mangfold innen idrett og kultur

Olympiatoppen og Talent Norge skal sammen jobbe for å få frem gode rollemodeller og ledere, og skape en kultur som skal bidra til en bedre kjønns- og minoritetsbalanse i idrett- og kultursektoren.

Talent Norge ble tildelt 20 millioner kroner i 2021 til prosjektet med mål om å bidra til økt mangfold innen kultur og idrett.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?