Livsmestringsprogram

PITSTOP NORGE AS fikk 3.000.000 kroner i 2021 til etablering av livsmestringsprogrammet PitStop i Oslo.

PitStop Norge AS, en sosial entreprenør, har utviklet et livsmestringsprogram for å inkludere ungdom, som av ulike grunner har falt utenfor skole eller jobb. PitStop Norge AS jobber sammen med både det offentlige og frivilligheten. Livsmestringsprogrammet har eksistert i Bergen siden 2016 og har gode resultater å vise til. Nå skal også PitStop Oslo etableres og programmet skal inkludere inntil 100 ungdommer hvert år i 4 år.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?