Mer kompetanse innen idrett og bærekraft

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ fikk 120.000 kroner i 2021 til kompetansehevingstiltak innen bærekraft og idrett.

Norges Idrettshøgskole starter høsten 2021 opp studier innen bærekraft og idrett. Med støtten får nå personer som allerede jobber eller har verv innen idretten ta studiet på deltid, etterfulgt av fysiske samlinger der kunnskapen skal danne grunnlag for videre bærekraftsarbeid innen den enkelte idretten eller organisasjonen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?