Å være og lære i friluft

FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND får 7000000 kroner til prosjekt læring i friluft

Friluftsrådenes Landsforbund er et fellesorgan for de interkommunale friluftsrådene, og som arbeider for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Flere av friluftsrådene skal nå, gjennom et treårig prosjekt, jobbe med utvalgte grunnskoler i sine regioner, og bidra til mer læring i friluft og at naturen tas i bruk som læringsarena i alle fag. Skolene følges opp gjennom hele prosjektperioden, lærere blir kurset og undervisningsopplegg skal utprøves i praksis

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?