Abstrakte dialoger – videreføring

ØSTFOLD KUNSTSENTER fikk 1 500 000 kroner til det utvidede formidlingsprogrammet “Abstrakte dialoger” i tre år fra skoleåret 2024-25 i 2024

Østfold Kunstsenter ønsker å øke interessen for visuell kunst blant ungdom gjennom det utvidede formidlingsprogrammet “Abstrakte dialoger”, som inneholder kunstnermøter, utstilling- eller galleribesøk og verkstedsdager på skolen. Prosjektet lar elevene dykke inn i en kunstners verden, utforske det abstrakte billedspråket og slippe fri deres egne kreative uttrykk, løsrevet fra konseptet om “rett og feil”. Østfold Kunstsenter har fått tildelt 1.500.000 kroner til det utvidede formidlingsprogrammet “Abstrakte dialoger”.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?