Agenda X/Antirasistisk Senter

Agenda X/Antirasistisk Senter får 300000 kroner til instrumenter til innspillingsrommene og lydproduksjonsutstyr . Agenda X utvikler og tilrettelegger blant annet kunst- og kulturprosjekter for ungdommer i Oslo og østlandsområdet. Studio Tell X er deres musikkstudio, og tidligere deltakere ved musikk- og lydproduksjonskurs fungerer som veiledere og rådgivere for andre ungdommer som benytter seg av studioet. De ønsker seg utstyr til bruk i studio Tell X.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?