Airtrack for tumbling

GULSET IDRETTSFORENING fikk 57 000 kroner til airtrack i 2024

Gulset Idrettsforening arbeider for å utvide sine turngruppers trening på tumbling – en del av troppsgymnastikken der man utfører øvelsesserier. De håper at innkjøp av en ny airtrack vil øke mulighetene for denne treningsformen, tiltrekke flere gymnaster og bidra til å bekjempe frafallet i idretten, spesielt blant ungdom over 13 år. Gulset Idrettsforening har fått tildelt 57 000 kroner til en ny airtrack.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?