Akademi for Grønt Byliv

NABOLAGSHAGER AS får 450000 kroner til prosjektmidler til aktiviteter for de unge

Nabolagshager skaper møteplasser og bynatur der asfalt og betong dominerer. Sentralt i Nabolagshager er ungdomsprosjektene, der ungdom får en aktiv rolle i bærekraftig byutvikling. Gjennom samskaping og utforskning piloterer de grønne framtidsjobber med små grupper og tett mentoroppfølging som er skreddersydde for deltakerne. Jobbene fokuserer på sosial og miljømessig bærekraft og gir ungdom reell og attraktiv arbeidserfaring og lar dem bli positive rollemodeller i nærmiljøet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?