Akademi for unge sjakklærere

NORGES SJAKKFORBUND får 500000 kroner til etablering av akademi for unge sjakklærere/-trenere

Forbundet driver flere store samfunnsprosjekter, for både skole, bibliotek, eldreomsorg, kriminalomsorg mm. Spesielt tilbudet innen skolesjakk er et springbrett for å utvikler mange unge med god kunnskap om spillet, og som har potensial for å bidra på flere måter i sjakkmiljøet. Med akademiet som forbundet får støtte til, skal flere unge lære seg pedagogiske ferdigheter som lar dem få trener-/lærerroller, innen samfunnsprosjektene eller i den lokale klubben.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?