Åker og matformidling på taket av Vippa

STIFTELSEN KRETSLØPET får 2.458.000 kroner til anlegging av takåker.

Stiftelsen Kretsløpet er initiert av gründerne fra Vippa, og senteret på Vippetangen er også Kretsløpets viktigste samarbeidspartner. Overskuddet fra driften av Vippa går til stiftelsen, som skal jobbe for økt kunnskap om mat og matproduksjon blant barn og unge. Vippa har siden åpning formidlet kunnskap om mat og matlaging til barn og unge gjennom gratis-arrangementer til hele familien.

Stiftelsen Kretsløpet får nå støtte til å anlegge en takåker på Vippa. Denne skal gi gjestene og brukerne en økt forståelse for den verdien og ressursen mat er, i en tid hvor nærheten til matproduksjon og jordbruk er begrenset, samtidig som matproduksjon er en stor forurensningskilde. Takhagen blir et offentlig rom, tilpasset familier og på tvers av generasjon og kultur; skoleklasser i alle aldre, familier og kokker. I ukedagene vil det primært henvende seg til skoleklasser, og sosialt arbeid- og sysselsettingstiltak. I helgene vil det være hovedfokus på familier og allmennheten med kretsløps-, dyrkning- , konserverings- og kompostkurs.

Tiltaket støttes også økonomisk av Oslo kommune.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?