Akershusmuseet avdeling Eidsvoll og avdeling Skedsmo

Akershusmuseet avdeling Eidsvoll og avdeling Skedsmo får 80000 kroner til fysisk aktivitetsløype med innebygd kulturhistorie. De vil lage én løype på Skedsmo bygdemuseum og én på Eidsvoll bygdetun. Aktivitetsløypene skal i første rekke være et tilbud til barnefamilier og barnehager/skoleklasser. Museene tilbyr omvisninger og utstillinger som er tilrettelagt for barn, men de ønsker å tilrettelegge for mer aktivitet ved å bygge aktivitetsløyper av tre og tømmerstokker. Omtrent 15 aktiviteter/hindre er planlagt på hver av aktivitetsløypene, og det skal legges inn kunnskapspunkter i løypene, blant annet i form av “fuglekasser” med oppgaver og informasjon, utendørs spill osv. På Eidsvoll, som er en skogbrukskommune, vil aktivitetsløypa knyttes til informasjon om tømmer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?