AKKS Oslo

AKKS Oslo får 150.000 kroner til tromme- og DJ-utstyr, el-piano og mikrofoner.

AKKS er en idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikkbransjen. Musikkopplæring er kjernen i AKKS Oslo sin virksomhet, i tillegg har de 5 øvingslokaler og 1 preproduksjonslokale til utleie. AKKS Oslo er en forening og drives av et frivillig styre. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med midler til øvingsutstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?