Aktiv ferie i friluft

NORGES BLINDEFORBUND får 150000 kroner til turutstyr

BUA er Norges Blindeforbunds barne- og ungdomsavdeling. Synshemmede barn og unge er integrert i vanlig skole, men synes det ofte er vanskelig å delta i fritidsaktiviteter. BUA arrangerer derfor leire, turer og ulike aktiviteter for barn og unge fra hele landet. Hver sommer arrangeres en ferieuke på Hurdal syn og mestringssenter for familier med synshemmede foreldre og eller barn. Her blir det tilrettelagt for ulike turer og en egnet leirplass hvor deltakerne får lære om og bedrive friluftsliv. Positive turopplevelser vil bidra til økt turlyst og turglede også etter at familiene har kommet hjem.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?