Aktiv fredag for ungdommer i Rødberg

Rødberg idrettsforening får 250.000 kroner til aktivitetsutstyr.

Foreningen har et bredt tilbud av aktiviteter innen turn, fotball, allidrett og ski. Nå ønsker de å ta et større ansvar i lokalmiljøet hva angår ungdom og aktivitet. Dette skal de gjøre blant annet gjennom prosjekt “Aktiv fredag”, hvor ungdommene i lokalmiljøet skal tilbys spennende og morsomme aktiviteter på kveldstid i et rusfritt miljø. Aktivitetene skal ledes av eldre ungdom, som vil få opplæring i hvordan lede og aktivisere. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med ungdomsrådet, lokal ungdomsklubb, FAU, foreldre, skoler og kommunen. For å opprette aktivitetstilbudet er det behov for ulikt utstyr etter ønske fra ungdommene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?