Aktiv fritid i skolegården

SARPSBORG KOMMUNE får 120000 kroner til oppmerking i skolegården

Alvimhaugen skole er en flerkulturell 1. – 7. skole i utkanten av Sarpsborg sentrum. Skolen har de siste årene arbeidet med å utvikle nærmiljøhuset i tilknytning til skolen. Målet er å ha en levende skole fra kl. 07.00 om morgenen til kl. 21.00 om kvelden, og at de skal ha tilbud om meningsfulle og gode, gratis fritidstilbud til barn og unge fra skolekretsen. Skolen låner også ut lokalene til bursdagsfeiringer. Nå får de støtte til oppmerking i skolegården til spill og aktivitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?