Aktiv hjemveg

HYLLAND OG DROTNING VEL får 350000 kroner til lekeapparat og benker

Hylland og Drotning vel er en velorganisasjon for et område i Vinje, som strekker mellom to boligområder, med en barne- og ungdomsskole i ene enden. Vellet har jobbet for å få etablert en gang- og sykkelsti langs dette strekket og har også fått støtte av fylkeskommunen til belysning. Nå ønsker de å utarbeide området videre med lekeapparater, for å gjøre hjemvegen fra skolen mer aktiv.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?