Aktiv læring om det marine miljøet

SANDEFJORD DYKKERKLUBB får 700000 kroner til utstyr og kompetanseheving

Klubben er Norges største, og har mange unge medlemmer. De samarbeider bredt og har et betydelig fokus på aktiviteter innen marin forsøpling og miljøarbeid. Dette arbeidet skal fortsette, men nå med enda mer innsats rettet mot kunnskapsbygging om marint avfall, restaurering og artsforvaltning.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?