Aktiv møteplass på Sletteløkka

KOLÅS BOLIGSAMEIE får 250000 kroner til sklie, klatrestativ og treningsapparater

Kolås Boligsameie består av 108 leiligheter og har en svært mangfoldig beboersammensetning. Da det er mange barn som bor i området ønsker sameiet å skape en møteplass for dem med utgangspunkt i fysisk aktivitet. Møteplassen kommer til å bestå av en sklie, klatrestativ og utendørs trenings- og turnapparater. Ved å lage en slik hyggelig og innbydende fellesområde kan alle beboerne møtes på tvers av alder, språk og livssituasjon.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?