Aktiv rehabilitering utenfor institusjon

SUNNAASSTIFTELSEN får 3000000 kroner til gjennomføring av Camp Spinal over tre år

Camp Spinal tilbyr årlige aktivitetscamper for mennesker med ryggmargsskader, som et supplerende rehabiliteringstilbud for at flere skal kunne leve aktive liv etter en alvorlig skade. Camp Spinal tilbyr aktivitet innen idrett og friluftsliv, og en styrking av det sosiale nettverket mellom mennesker i samme situasjon. Sentralt i prosjektet er likepersonsarbeid og et mentorprogram som utvikler mange av deltagerne til å bli fremtidige veiledere.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?