Aktiv sosial møteplass

ØVRE NÆRSNES VEL fikk 150 000 kroner til grunnarbeider og materialkostnader sykkelsti i 2024

Prosjektet har som mål å skape en universelt tilgjengelig møteplass for alle aldersgrupper i den sørlige delen av Nærsnes, med fokus på barn og ungdom fra 6 til 19 år. Rekreasjonsområdet vil inneholde blant annet et åpent areal, sykkelsti, en gapahuk, grillplass, sitteplasser og en blomster- og urtehage. Øvre Nærsnes Vel har fått tildelt 150 000 kroner til grunnarbeider og materialkostnader for sykkelstien.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?