Aktiv ungdom

EINA VEL får 100000 kroner til utstyr til møteplass for ungdom

Eina vel ønsker å skape en god møteplass for ungdom på grendehuset. Her skal de gi unge et inkluderende tilbud innen ulike håndverk. Det vil skape et sosialt fellesskap og gode møter på tvers av generasjoner. Dette er aktiviteter som ungdommen etterlyser og ønsker, og vellet vil gi de unge muligheter til å få prøve ut yrker og få muligheten til å bidra med frivillig innsats, for slik å skaffe seg erfaring eller som en fritidsaktivitet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?