Aktive barn på asylmottak

Kampanjen «Gi rasisme rødt kort», i regi av Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) og Norsk Folkehjelp, fikk 500.000 kroner i 2016 til utstyr til prosjektet «Proffen på mottak».

“Gi rasisme rødt kort” er en kampanje i regi av Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) og Norsk Folkehjelp. Siden 2000 har de jobbet for å spre informasjon om det positive mangfoldet innen idretten og “Proffen på mottak” er en del av dette arbeidet.

Utstyret skal brukes for å legge til rette for lek og bevegelse for barn som bor på asylmottak. Til nå har de etablert et nettverk med 30 mottak som de samarbeider med.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?