Aktive liv for unge med hjerneskader

Sunnaasstiftelsen fikk 1,9 millioner kroner i 2019 til å gjennomføre Brain Camp Yng de neste tre årene.

Brain Camp Yng ble arrangert for første gang sommeren 2019. (Alle foto: Sunnaasstiftelsen)

Sunnaasstiftelsen gjennomførte sommeren 2019 sin første Brain Camp Yng, med støtte fra bl.a. Sparebankstiftelsen DNB.

Deltagere mellom 6-16 år (samt familiene deres) deltok på leiren, som involverte unge med ervervede hjerneskader. Det er skader som ikke er medfødte, men som gjerne oppstår i forbindelse med ulykker og sykdom. Denne gruppa har ofte mindre synlige funksjonshemminger, og hvor konsekvensen er at de ikke opplever samme oppfølging og støtte som de med mer synlige hemminger.

Prosjektet får støtte til å videreutvikles gjennom 3 år. Sentralt i tiltaket er at barn og ungdom skal få muligheten til å utvikle aktive og gode liv til tross for funksjonshemmingen, gjennom for eksempel idrett eller friluftsliv.

Brain Camp Yng utdanner også unge ledere og mentorer som har samme bakgrunn som deltagerne, og bygger også nettverk for familier og pårørende.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?