Aktive lokalsamfunn

VIKEN IDRETTSKRETS fikk 11 600 000 kroner til videreføring av “Aktive lokalsamfunn” i 3 år i 2024

“Aktive lokalsamfunn” er fellesbetegnelsen på idrettslag som tar ekstra ansvar for å skape aktivitet i nærmiljøet sitt, utover den tradisjonelle medlemsaktiviteten. Spesielt skjer dette i samarbeid med lokale skoler for å treffe barna på deres felles arena, men det inkluderer også tiltak for andre grupper og på andre arenaer. Under paraplyen “Aktive lokalsamfunn” kan idrettslag og idrettsråd få støtte til å utvikle både aktivitet og finansieringsmodeller.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?