Aktive lokalsamfunn

VIKEN IDRETTSKRETS får 750000 kroner til videreutvikling av tiltaket “Aktive lokalsamfunn”

“Aktive lokalsamfunn” er prosjektbetegnelsen på nærmiljøer der idrettslag tar et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.

Konseptet oppstod i Drammen som samlebetegnelse på en rekke skole- og idrettslagsprosjekter som ble til etter at kommunen høsten 2014 vedtok innføringen av 60 minutter daglig fysisk aktivitet i grunnskolen. Foruten å bidra til aktivitet i og etter skolen har idrettslagene nå aktivitetstilbud for barnehagebarn, pensjonister, åpen hall og e-sporttilbud for ungdom.

Tiltaket er med årene utvidet til flere kommuner i Buskerud, og fra 2020 utvides også tiltaket til flere kommuner i Viken fylke.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?