Aktive møteplasser utendørs i Ås

ÅS KOMMUNE får 100000 kroner til treningsapparater

Ås kommune skal i samarbeid med frivillige lag og foreninger etablere aktive møteplasser ute i Ås sentrum. Møteplassene er åpne for alle, alltid og de skal ligge sentralt plassert slik at de blir mye brukt og vil skape glede, aktivitet, liv og røre i sentrum.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?