Aktivisering i skolegården

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG ÅRUM SKOLE får 350000 kroner til aktivitetsanlegg i skolegården på Årum skole

FAU ved Årum skole søker om å kunne sette opp et et aktivitetsanlegg med hinderløype, trampoline, klatrestativ, turn- og styrkestenger. Dette vil vil bli brukt og verdsatt i skoletiden, og det blir en samlingsplass for nærmiljøet utenom skolens åpningstider. Det er begrenset med aktiviseringsmuligheter og samlingssteder i nærområdet rundt skolen og dette vil bidra til sosialisering og aktivisering av barna på Årum.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?