Aktivitet for alle i nærmiljøet

SØNDRE DAL GÅRD BARNEHAGE får 150000 kroner til sykkelbane

Søndre Dal gård barnehage er en privat ideell barnehage som ligger i nærheten av Mortensrud. Barnehagen ønsker å lage en variert lekeplass for barna i barnehagen på dagtid. Utenom barnehagens åpningstider ønsker de at stedet skal være en møteplass for aktivitet og sosialt samvær for naboer og nærmiljøet. Barnehagen har laget en sykkelsti med egne midler og på dugnad spikret sittemøbler av paller til bruk for barna og nærmiljøet. Sykkelbanen trenger nå sårt en oppgradering slik at den fortsatt kan være et godt møtested for flere. På vinterstid er målet at sykkelbanen skal fungere som et skianlegg, med noe bakker og utfordringer, som gjør den ellers flate tomta litt mer kupert og variert.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?