Aktivitet i silokummen og prestegardshagen

Stiftelsen Ringebu prestegard får 400.000 kroner til ferdigstillelse av prestegardshagen og ombygging av silokum.

Prestegardsstiftelsen har arbeidet jevnt og trutt og bygget sten på sten i arbeidet med istandsetting og utvikling av eiendommen. Den brukes til kunstutstillinger, hagevandring, konserter og er et samlingssted og en stolthet for landsbyen Ringebu. Hagegruppa har på dugnad lagt ned svært mye arbeid i pryd- og frukthagen, og ble i 2016 belønnet med “Det norske hageselskaps hagekulturpris”. Nå ønsker de å ferdigstille hagen med blant annet hagestakitt, bord og benker og å utarbeide informasjonsmateriale. Silokummen skal bygges om til utstillingslokale, og i første omgang skal den romme den årlige barnehageustillingen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?