Aktivitet i skolegården

FORELDRERÅDET ARBEIDSUTVALG VED HAUGLIA SKOLE får 150000 kroner til lekeplass

Skolen ligger sentralt i bygda og FAU jobber for at skoleplassen skal bli et sted hvor barna i nærmiljøet kan samles og være i aktivitet også utenfor skoletid. Etter mange års jobb står en ballbinge klar, og nå ønsker de å legge til rette med lekeapparater. Apparatene skal være utformet slik at balanse og motorikk utfordres.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?