Aktivitet i skolegården med Trivselslederne

Trivselslederprogrammet ble startet i 2009 for å skape aktivitet og trivsel på skolene. Sparebankstiftelsen DNB har gitt til sammen 3,7 millioner kroner til utstyrspakker til programmet, som nå videreutvikles til å omfatte ungdomsskolen.

Trivselslederne på Nannestad ungdomsskole får medelevene til å legge fra seg mobilen og gjøre noe sammen i storefri. (Foto: Sverre Chr. Jarild).

Trivselslederprosjektet er et program for å legge til rette for et godt miljø på barne- og ungdomsskolen. Målet med programmet er å fremme økt aktivitet i storefri, skape gode relasjoner, redusere konflikter og mobbing og fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt. Programmet er representert i alle landets fylker, og i fjor gjennomførte 100 skoler i Norge, Sverige, Danmark og Island programmet.

Trivselslederprogrammet startet i 2009 og ble tildelt 3 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til utstyrspakker i 2010. I 2014 fikk prosjektet 700.000 kroner til utstyrspakker i forbindelse med at det videreutvikles til å omfatte ungdomsskolen.

– Det er et spennende prosjekt hvor vi involverer elevene i prosessen. Vi gjør flere nye grep i løpet av neste år for å få flere ungdomsskoler i aktivitet både i friminuttene og i selve undervisningen, sier Kjartan Eide. Han er daglig leder for Trivselslederprogrammet og ble i 2015 kåret til Årets Pøbel under Pøbelseminaret.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?