Aktivitet i skolegården

FAU Grymyr skole får 165.000 kroner til ballbinge.

Foreldrearbeidsutvalget ønsker å ruste opp uteområdet på skolen. Fotballbingen er et yndet samlingssted både for elever og andre barn, men slik den fremstår i dag er den gammel og moden for utskifting. En lokal entreprenør skal legge nytt underlag, men foreldrene fjerner det gamle på dugnad.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?