Aktivitet i Spikkestad kirke- og kultursenter

Spikkestad vel får 150.000 kroner til bandutstyr, instrumenter, video- og redigeringsutstyr.

Spikkestad kirke- og kultursenter skal stå ferdig desember 2017. Foruten kirkerommet med 200 sitteplasser, vil huset få et livssynsnøytralt rom med plass til like mange. Kultursenteret skal være en arena for aktivitet og arrangementer, særlig for barn og unge. Her vil det blant annet foregå teater, kor, korps og musikkaktivitet til glede for mange.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?