Aktivitet i Teieskogen

Det som begynte som en liten dugnad utviklet seg til å bli et omfattende byggeprosjekt. Foreningen Teiebakken Nærmiljøpark skaper et helårig aktivitetstilbud for både store og små.

Alle foto: Lars Martin Kræmer

For et par år siden ble Korketrekkeren gjenoppdaget. Tarald Høy satt i foreldreutvalget på skolen til barna sine, da han hørte om et interessant funn.

– Det var en bakke inne i skogsåpningen som vi så et potensiale i, forteller den involverte familiefaren.

Både Tarald og de andre foreldrene tenkte at funnet kunne være en gyllen mulighet til å bygge en akebakke. Slik kunne barna ha et gøyalt aktivitetstilbud like i nærheten av skolen.

– Vi dro til området for å ta en titt. Det var tydelig at vi måtte rydde og fikse før vinteren, men det var ikke noe omfattende arbeid, forteller han.

Foreldreutvalget begynte på et dugnadsprosjekt, og mens de arbeidet økte nysgjerrigheten – de la nemlig merke til at det stod gamle lyktestolper i skogsåpningen.

Foreldrene ønsket å finne ut av hva som hadde vært i skogen tidligere.
Ved hjelp av Nøtterøy historielag fikk de svar. Gamle dokumenter og kart viste at bakken i skogsåpningen hadde vært en slalombakke på 50-tallet. Og navnet på denne bakken, var Korketrekkeren, forteller Tarald.

Fra idé til virkelighet

Ideen om å gjenoppbygge Korketrekkeren ble fristende.

– Området hadde et stort potensiale. Det var flere muligheter til å bygge mer enn bare en akebakke. Vi kunne bygge en hel park som kunne tilrettelegge for flere aktiviteter, forteller han.

Tarald og de andre foreldrene skjønte at de ville ha behov for mer hjelp hvis vi skulle klare å gjennomføre et slik prosjekt. De opprettet en Facebook-gruppe som vekte et stort engasjement i nærmiljøet. Flere ville hjelpe til med å gjennomføre prosjektet.

– Folk ville bidra på dugnad. I tillegg var vi heldige å ha en maskinentreprenør med på laget. Men vi skjønte raskt at vi var avhengige av mer enn bare dugnad for å gjennomføre prosjektet, forteller Tarald.

I kommunens reguleringsplan var Korketrekkeren allerede tegnet inn fra gammelt av som «slalombakke» i et friareal avsatt for «lek, idrett og sport». Dermed fikk foreldrene rettigheter fra kommunen til å bygge på stedet.

– Vi var avhengige av omfattende maskinarbeid for å bygge parken. Jeg hadde tidligere hørt at det var mulig å søke støtte gjennom Sparebankstiftelsen DNB. Så jeg sendte inn en søknad.

Nærmiljøparken i Teiebakken står snart ferdig på Nøtterøy. Tarald gleder seg til å se sluttresultatet.

– Vi har et helårig aktivitetstilbud her. Om sommeren har vi muligheter for sykkel og bakkeløp, mens vi har mulighet for ski og akebakke om vinteren. I tillegg informerer Tarald at de skal anlegge to sittegrupper i bakken. Drømmen er at parken skal bli brukt som en treffplass for nærmiljøet.

Tildeling

Teiebakken Nærmiljøpark fikk 300.000 kroner i 2020.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?