Aktivitet og samhold gjennom lekeplassen

STIKKAÅSEN VEL får 100000 kroner til oppgradering av lekeplass

Stikkaåsen er et nyetablert vel i Sarpsborg som har mange planer for utvikling av nærområdet sitt. De ønsker både å lage møteplasser som er attraktive på tvers av generasjoner og å bevare stedets naturinntrykk. Når vellet nå skal oppgradere en lekeplass legges det opp til en omfattende dugnadsinnsats hvor mange hverdagshelter bidrar. Vellet involverer barn og unge aktivt for å lære de om dugnadsånd og viktigheten av å gjøre en innsats for fellesskapet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?