Aktivitet på bygdehuset i Nes

Nes Helse og Trivsel får 175.000 kroner til sceneteppe og kjøkkenutstyr.

Foreningen jobber med ulike trivselstiltak i bygda, og Nes bygdehus er arena for mange av aktivitetene til glede for bygdas innbyggere. For å styrke bygdehuset som møteplass er det behov for nytt sceneteppe og ulikt utstyr til kjøkkenet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?