Aktivitet på Dokka barneskole

FAU DOKKA BARNESKOLE får 430000 kroner til pumptrack på skoleområdet

FAU på Dokka barneskole ønsker at lokalbefolkningen skal få nye arenaer å boltre seg på. Pumptrack bidrar til aktivitet som treffer mange, både gutter, jenter, store og små. Det er få arenaer for egenaktivitet i området og FAU ønsker flere møteplasser som legger til rette for sosialt utjevnende aktivitet. De får støtte til pumptrack på en tidligere parkeringsplass.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?